is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 Tafereel van Natuur en Konst.

alwaar zy ook in gebruik is, geleerd heeft. Om deeze ongemeene foort van landbouw wel te begrypen, moet men aanmerken dat in de meeste eilanden van de Archipel, twee foorten van Vygenboomen zyn; de eerfte omos genoemd, van het oud' Griekscb erinos, een wilde Vygenboom, is de caprificus van Pïinfas; en de tweede is de tamme of de Tuin-vygenboom. De wilde foort, zegt onze fchryver, draagt drie vrugten, fomites, cratitires en orni genoemd, die allen volftrekt noodig zyn, om dc tamme Vyg te doen rypen. In de maand van Augustus komen de fomites te voorfchyn, en het duurt tot in November, eer zy rypworden ; in deezen worden kleine wormtjes uitgebroed , waaruit eene foort van muggen komt, welke men nergens dan omtrent deeze boomen vindt. Omtrent het einde van September vertoonen zich de cratitires, in welke de muggen van de voorige vrugt gaatjes flceken, terwyl de fomites „ van haare muggen vcrlaaten zynde, afvallen. Dö cratitires biyven aan den boom tot de maand van May, bevattende en voedende de eitjes, welke de muggen van de fomites, wanneer zy de bovengemelde gaatjes ftaken, "er iri gelegd hebben. In May beginnen de orni, de grootflc

der