Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4o Tafereel van Natuur en Konst.

geftigt, fchynt geweest te zyn. Voor de geheele langte van deezen nieuwen voormuur, behalven dat 'er eene naauwe opening tot eenen ingang geiaaten is, is een diepe gragt ge graaven, die aan den voet van den muur met fteen bezet is, zodat het ten uiterften moeiWmoet geweest zyn denzelven te beklim men. Deeze muur bedekte gehcelenal den «gang, die tot het eerfte gebouw behoorde, van welks luister wy eenig denkbeeld kunnen vormen uit de twee fteenen , die de zyden van de gjoote poort onderfchraagen, van welken yder vyf en dertig voeten hoog is, en die beulen regtövercind op hunne plaatfen «aan , en fraai uitgehouwen zyn met wyngaardranken en druiftrosfen, ongemeen ftout en natuurlyk. Zo ras wy op het plein komen, zien wy de overblyffels van twee ryen pragtige marmeren pilaaren , die zeven en dertig voeten hoog .zyn, met kapiteelen van eene

ver-

bidden der dertiende ccutve de nr,kt>melingrcl,np van Salad.r, uit haare bezittingen , en maakten zieh meester van de regeeringe. Zy werden in geduurige eerloon tegen de Christenen van Syris en P„huina inge•vikkeid, tot dat zydie geheel van hunne bezittingen M die landen beroofd hadden.

Sluiten