Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Persie. Staatsverander. enz. 3t

koning , en ontdekte hem den inhoud van zynen droom. Hierdoor werd Nebuchadnezzar overtuigd dat de God van Ifraël de hoogfte Godheid was, en hy bevorderde Daniël tot de aanzienlykfle ampten in het koningkryk.

Dcwyl ondertusfchen Jehojakim , koning der Joodcn, tegen den koning van Babyion oproerig geworden was, ontftond 'er een oorlog, in welke de koning der Jooden fneuvelde, wordende opgevolgd van zynen zoon Jechonias, die door de Asfyrifehe veldheeren in Jeruzalem belegerd werd, totdat Nebuchadnezzar zelf in het leger kwam, die kort daarna de ftad te onderbragt, de fchatten uit den tempel en het koningklyk paleis roofde, en die naar Babyion zond, te gelyk met alle de overgcbleevcne gouden vaten, welke Salomon had laaten maaken, om in den tempel gebruikt te worden. Hy voerde ook eene groote meenigte gevangenen weg,onder welken Jechonias, deszelfs moeder en vrouwen, nevens de voornaamfte amptenaaren en grooten van zyn koningkryk zich bevonden, en plaatftc Mattania, ook Zedekia genaamd, den

oom

Sluiten