Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nigritië en Guinee. Alg. Berigt. 235

wind ontftaat, die anderhalve uur, of langer aanhoudt, eer het begint te regenen , zodat een fchip dikwyls fchielyk omilaat; men kan dien wind egter eenen tyd lang eer hy uitbarst voorzien , want de lugt vertoont zich dan zeer donker en zwart, en de blikfem breekt door de langzaam aandryvende wolken, zodat alles een verfchrikkelyk voorkomen heeft; de fchielyke agtereenvolging van blikfemfchigten , maakt het telkens ligt, en de donder doet den grond daveren. Zo lang als dc regens aanhouden is het gemeenlyk vry koel, maar wanneer zy een eind genomen hebben, breekt de zon met ongemeene hette door, het welk eenigen, wanneer zy zich tot flaapen leggen, hunne klederen dóet uittrekken ; maar ligtelyk ontftaat 'er, eer zy ontwaakt zyn, op nieuw een orkaan, en de fchielyke verandering van hette in koude, maakt de menfchen ongezond, en vooral dc blanken; want de inboorelingen zyn niet gewoon zich te ontblooten. In den regentyd heeft men zelden zee-winden; maar m derzeiver plaatfe waaijen de oostelyke winden de rivier over. In de maanden November, December, January en February, waaijen zy doorgaans vry fterk, inzonderheid by dag.

De

Sluiten