Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Tafereel van Natuur en Konst.

die regt op den visch aanroeijen. Wanneer zy denzelven naderen, poogt de harpoenier., die voor in de floep Haat, hem met zynen. harpoen C*) te treffen. Dezelve is eene foort van lans, van vooren met yzer beflagen, niet ongclyk aan eenen pyl, en wordt vastgemaakt aan eene zeer lange lyn. De beenderen van den kop zyn ongemeen hard, maar omtrent de blaasgaten is een klomp van fpieragtig vleesch, waarin de harpoen -zeer diep dringen kan. Wanneer de Walvisch getroffen is, vliegt hy met zulk eene fnelheid door het water, dat by , indien de lyn hem geen bots genoeg gaf, de floep onvermydelyk zoude doen zinken. Hierom zorgen de visfehers wel dat het touw nergens aan haakt, en dat zy bet onder het voortfehieten fteeds bevogtigen, omdat het anders de boot aan brand zoude fleeken. De zes of zeven eerflen va-

de-

(*) Wanneer de harpoen dus gebruikt wordt, roeit men de floep op den rug van den Walvisch, en het werktuig wordt 'er in geworpen door de kragt van den harpoenier; maar nu is het gebruikeiyk den harpoen, op eenigen afftand van den Walvisch, uiteen musket te fchicten, eene wyze, die wel van zulk eene goede uitvverkingc is als de andere.

Sluiten