Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Denem. en Noorw. Wett. Gew. efz 235

dezelve hervat door de burgeren , die den gantfchen nagt langs de ftraaten draaven, in bonte mantels bewonden , en allen verzeld van juffers , het zy van hunne vrouwen of minnaaresfen. -En deeze is de uitfpannfng , met welke men in Denemarken het meefte op heeft.

Ysiand is zo ver van volkryk te zyn, dat het getal van deszelfs inwooncren met boven de tagtigdnizend is. In de veertiende eeuwe werd het eiland genoegzaam ontvolkt, door eene befmettelykc ziekte , welke ook in Noorwegen, Denemarken en Zweden woedde. Ook leed het veel door de kinderpokjes, zodat thans geen tiende gedeelte bewoond wordt.

De Yslanders, oorfpronglyk van eene volkplantinge uit Noorwegen voortgekomen , fpreeken nog de oude Noorweeglche taal, fchoon zy eene meenigte woorden en benaamingen van de Schotten, met welke zy voordeezen grooten handel dreeven, hebben overgenomen. De Lutherfche Godsdienst is de eenigfte, die onder hen geduld wordt. Het land is verdeeld in twee bisdommen, dat van

Skal-

Sluiten