Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2 Tafereel van Natuctr en Konst.

Ie ftukken men den Zeilfteen ook verdeelen mooge, zullen die twee poolen in ieder ftuk gevonden worden. 2. Het yzer, maar geen ander ligchaam, wordt door eene van deeze poolen aangetrokken en door de andere weggedreeven. 3. De Zeilfteenkragt wordt aan het yzer door de aanraakinge meêgedeeld, en dat wel zeer ipoedig; fchoon de medegedeelde kragt in het yzer langer zal ftand houden , naarmaate het yzer den fteen langer raakt, of aan denzelven gevoegd blyft. 4. De Zeilfteen verliest niets van zyne eigene kragten, door die aan het yzer mede te deelen. 5. Een ftuk yzer, door den Zeilfteen aangeraakt, en aan eene fcherpc punt opgehangen,

zal

naaide van liet waare noorden naar het oosten of westen, tvelke in alle deelen der waereld niet even groot is, werd eerst ontdekt door Sebastiaan Cabot, eenen Venetiër , in den jaare 1500. De fchuinte der naaide, wanneer het werktuig zo hing dat zy naar een punt beneden den horizon kon draaijcn , was de ontdekking van Robert Norman, eenen Engelschman,omtrent het jaar 1576. De verandering van de verandering , dat is een verfchil in de miswyzingen der naaide, in ver, fcbiüendc tyden en ter zelfde plaats , werd eerst ontdekt door eenen anderen Engelschman', den heere Gellebrand, omtrent het jaar 1634; -thoon eenigen die ontdekkinj aan Gasfendns toefchryven.

Sluiten