is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zweden. StaatsV. en Regeering. iiy

ifïen overJcedcn was , nadat by 's jaars to vooren af Hand gedaan had van het bisdom Lubeek, ten behoeve van zynen broeder Frederik Augustus. Daags na zyne verheffing tot de koninglyke waardigheid ftond hy dc onbepaalde magt- onder cede af, werd plegtiglyk tot koning uitgeroepen , en is den jden van December deszelfden jaars, nevens zyne ge* maalin, te Stokholm gekroond.

j! 2

RUS-