is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Brit. en Ierl Algem. Ber. 107

ften hoek te Misfenhead, in het graaffehap Cork, tot aan den noordelykften hoek tc Fairliead, in het graaffehap Antrim, is omtrent 285 mylen ; deszeifs grootlle langte van het westelykst gedeelte, in het graaffehap Mayo, tot het oostelykst gedeclie, in het graaffehap Down, is 152 mylen; en deszeifs gantfche omtrek wordt gefchat op omtrent 1400 mylen.

De voornaamfte verdeeling van Ierland is in de vier volgende provinciën ; Ullter , Leinfler, Munfler en Connaught.

Het is gefmaldeeld in twee - en - dertig Graaffchappen. In de provincie Ulfter zyn Donnagal of Tyrconnel, Londonderry, Antrim, Tyrone, Fermanagh , Armagh, Down, Monagban en Cavan. De provincie Leinfler bevat Lowth , Longford, Eastmeath, Westmeath, Dublin, Kildare, het Graaffehap des Konings, het Graaffehap der Koninginne, Wicklow, Catherlogh, Wexford, en Kilkenny. De provincie Munfler bevat Waterford , Tipperary , Cork, Limerick, Kcrry, en Gare; de provincie Connaught eindeiyk, bevat Galway, Roscommon, Mayo, Sligo cn Leitrim.

De