Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijo Tafereel van Natuur en Konst.

noord-kust, heeft men ook den Zwemfteen ge\onden; dezelve heiraat uit regtlynige 'laagen, zo dun als papier, die eikanderen in alle ftreeken kruisfen, en tusfchen beide ongelyke holligheden laaten ; welk maakfel den fteen zulk eene ligtheid geeft dat hy op het Water dryft.

Men heeft hier verfcheidene foortcn van de Asbestos of Amianth gevonden, eenen fteen zo vezelagtig dat men 'er linnen van gemaakt heeft, het welk in het vuur niet verbrandde; maar de konst om onverbrandbaar linnen van deezen fteen te maaken is thans geheel ver. looren.

In de Tinmynen van dit graaffehap heeft men verfcheidene foorten van edele Gelteenten ontdekt, maar zo klein dat"men derzelver hoedanigheden , zonder behulp van een microscoop , niet behoorlyk kon onderzoeken ; inzonderheid heeft men 'er Topaazen gevonden, die zeer hoog gckleuid waren, Robynen, zo rood als een karbonkel; ook Hyacinthen en Amethisten. Daar is mede een , gmote verfcheuienheid van gefïguurde eenvoudige Kristallen. Een ander voortbrengfel

van

Sluiten