Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot-Brit. en Ieri:. Alg. Ramp. 237

verzamelingen van wateren, die meiren ge* noemd worden, fommigen van welken, inzonderheid het meir Wittlefey, nu cn dan fterk bewoogen worden, zonder dat men den minften wind bemerkt; door wélke beweegingen visfehers en anderen, die 'er over vaaren, zeer dikwyls fchrik aangejaagd, en gevaar veroorzaakt wordt. Doorgaans (lelt men de oorzaak van die beroeringen in de losbarflinge van ondcraardfehc winden.

In den jaare 1703 had men in byna alle plaatfen van Groot-Britanje eenen verfchrikkelykcn ftorm, die inzonderheid allergeweldigst was in Somerfetfhire, waardoor Dr. Kidder, bisfehop van Bath cn Wells, met zyne gemalinne, die nevens hem te bed lag, omkwam, door het omwaaijen van eenen fchoorfteen, welke het dak van zyn paleis, boven zyn flaapvertrek, deed inftorten.

Te Whiticomb , een vlek by Ashburton in Devonfhire, ont ftond in den jaare 1638 een zwaar onweer van donder en blikfem, geduurende het welk een vuurbal in de kerk viel, waar het volk ter oeffeninge van den godsdienst vergaderd was; dit toeval kostte

drie

Sluiten