is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrankryk. Rampen en Onheilen. 75 ten van menfehen, en dat wel meest geduurende de maanden February en Maart. De-, zelve veroorzaakte zulk eene groote fchorheid dat Pleiters, Predikanten noch Hoogleeraars bunnen post naar behooren verrigten konden. Veele oude luiden, welken deeze kwaal overkwam , werden 'er door weggerukt.

In den jaare 1519 heersebte door geheel Vrankryk eene befmettelyke ziekte, welke zwaare hoofdpyn en flaapcrigheid veroorzaak-, te; daarenboven verwekte zy groote pyn 111 de'maag, in de nieren, cn het dikke van het been, verzcld van heete koortfen cn eene gevaarlyke ylhoofdigheid , waarby kwam een weerzin tegen alle foorten van voedlel. Weinigen bleeven van deeze ziekte vry, cn zy fleepte eene groote meenigte menfehen ten, graave.

Van het einde des jaars 1528 tot aan het begin van het jaar 1534 was het weder den Franfchen zo ongunftig, dat 'er eene geduurige onregelmaatigheid in de jaargetyen plaats had, of (om eigenlyker te fprecken) dat de zomer de plaats van de drie' overige jaargetyen innam, zodat men in den tyd van vyf

as^