is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.04 Tafereel van Natuur rN Konst.

ben voorgedragen oordeeJcn wy het niet on gevocgiyk nog de volgende byzonderbeden tê voegen. Het Zee-Zout, het welk in Vrank *Vk gemaakt wordt, brengt den Koning zeer veel open en maakt eenen aanmerkten tak van den handel ; wordende daar meer Zouts gemaakt dan in eenig ander gedeelte van Europa, of mi^ien van de waereij ✓»> „ „ Daar

( j De Gabelle of Tol on het 7n,„

v-,yki?oPgekomen)i:::^^m:r;n

gering van vmPpas den Sc oone nl gorden, totdat eindeIyk phil.

andere ,u,den van eenig Zout « raoofen vcrL " ' cnfcderd dientydisdenande, i, Zo^, voor^ , SM bi« "»* betreft, gehecl j/"'' iiintqs handen geweest, die bet door zj'nc landhuurders

; ' re~'WC!kehy Wt d"ei»* -ftaa g fte,d iaat verloope. Wanneer de eigenaars der Zou . erite a d e ^ ^ o«

ais hun belast js op te brena™

r oicngcn, nebben overeelfvp.-,! verhopen Zy de rest aan buitenlanders, Z erhii aan Noordfche volken. Me„ rekent dat de T olL liet Zout een vierde gedeelte van 's r • '