is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrankryk. Staatsveranderingen. 227

zers geweest, als Charlamagne, Lodewyk de Goede, Karei de Kaale , Lodewyk de Stamelaar, en Karei de Dikke, alle welken, buiten Charlamagne , weinig verrigt hebben.

Frankryk werdt veele jaaren geplaagd door de invallen der Noormannen ; dit kwaad werdt eindelyk gefluit door Karei den Eenvoudigen, die zyn dogter ten huwelyk gaf aan Rudolf, hoofd der Normannen , welke zy liet doopen, en die den naam van Robbert aannam. De voorwaarden van dit huwelyk waren, dat Karei Normandyë zoude afftaan aan Robert, en dat deze het van de kroon ter leen zoude hebben.

Het regt bleef in dezen ftam tot op Lodewyk den Vden, die, na eene regeering van één jaar, zonder kinderen ltierf. Volgens de Saxifche wet behoorde de kroon aan den Hertog van Lotharingen, die oom was van Lodewyk den Vden; maar men beroofde hem daarvan , omdat hy de party van Keizer Otho , een vyand van Frankryk, gehouden hadr, en de Prinfen en Baronnen droegen de kroon op aan Hugo Capet, Graaf van Parys, en dus kryP 2 gen