Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Tafereel van Natuur en Konst.

loonen, tienden, honden, zout, enz. hefteed.

Dus brengen de vyf millioenen fchaapen jaarlyks 60 millioenen zulke zesthalven op, iets meer of minder; van dezelve genieten de eigenaars omtrent vyf, de Koningklyke fchatkamer over de vyftien, en het gemeeii veertig millioenen. Om deeze reden draagen ook de kudden dier fchapen, door de Koningen van Spanje in hunne willekcuren den naam van bet Koningklyk juweel der kroon,

In voorgaande tyden was dat juweel wezenlyk aan de kroon gehegt, en verfcheiden elkander opvolgende Koningen waren heeren en eigenaars van alle de kudden; hier uit zyn de veelvuldige keuren, ftrafwetten,voorreg. ten en vryheden, onder verfcheiden regeeringen , tot behoudenis en byzondere beftiering der fchaapen voortgekomen; om die rede werd ook een Koningklyke raad opgerigt, onder de benaming van den Raad der groote kudde des Konings, welke als nog, alhoewel de Koning geen enkel fchaapmeer bezit, in wezen is. Deeze groote kudde des Konings geraakte, onder verfcheiden re-

gee-

Sluiten