Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spanje en Portug. Algem. Berigt. 09

zulk liegt ïchaapen-vleesch eet, en aldaar da» gelyks meer rams-en minder lams-vleesch dan in andere gedeelten van Europa te koop word geveild.

In het laatst van September gaan de herders aan het roodmaken met okerverf. De oker, anderzins roodkryt genaamd, is in Spanje zeer gemeen; de herder ontbind ze in water, en befmeert 'er den rug der fchapen mede van den nek tot aan den ftaart. Sommige willen dat de verf zich met het vet der wolle vermengt, en dat de vagt der fchaapen daar door een vernis bekoomt, 't welk voor regen en koude ondoordringbaar is; anderen zeggen dat de zwaarte dier befmeering de wol nederdrukt, en derzelver groei .en lengte in grofheid verhindert, en nog anderen beweren, dat het roodkryt de kragt heeft van een verterende aarde, welke een gedeelte der uitwaasfeming naar zich trekt, die anderzins de wol vuil en ruw zoude maken.

Op het einde van September beginnen de fchaapen hunnen togt na de laage vlakten; derzelver vertrek is van onheugelyke tyden af reeds bepaald, door keuren vastgefteld en zo

wel

Sluiten