Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië. Algemeen Bertgt. zx

lekkere foorten van Druiven, waar uit uitmuntende Wy'nen geperst worden ; Oranjeappelen, Limoenen, Citroenen, Granaatappelen en Olyven, en zogenaamde Olievetten, uit welke men een zeer goede olie perst, maaken het geringde gedeelte van den handel des landsniet uit. In hetzuidelyke gedeelte van Italië vind men Suikerriet, Amandelen en overvloed van Moerbezie-boomen, welke door de groote menigte Zywormen, die met dezelve gevoed worden, dit land zeer beroemd wegens zyne goede Zyde en Zyden-manufactuuren gemaakt hebben. Daar is ook eene groote menigte van andere fyne vrugten, die hier den hoogden trap van volmaaktheid bereiken, gelyk alsVygen, Perfiken, Abrikozen, Pynappelen, Hazenoten enz.; als nog van Kruiden, Wortelen en Bloemen, die allen zeer fchoon zyn. De tuinen van Italië munten boven alle andere in Europa, of misfehien van de geheele waereld, uit.

De laagere landen leveren eene groote menigte van zeer malfche weiden op, in welken een groot aantal van vee, voornaamlyk zwaar vee, voor gebruik en voedzel, geweid word. De Buffels en wilde Zwynen zyn hier B 3 zeer

Sluiten