Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Tafereel van Natdur en Konst.

moeten uitweiden , indien wy van de Keurmentzitfche en andere goederen, van de Nasfaufche landen , en de menigvuldige Graaffcbappen in het byzonder wilden fpreekcn , waarom wy tot den volgenden kreits zullen evergaan.

VI. De Neder-Rhynfche of Keurvorstelyke kreits kan befchouwd worden als uil zes voorname (lukken beftaande, als de Keurvorstendommen Palts, Mentz, Trieren Keulen,het Iandfchap de Eiffel, en de overige kreitsflanden. — Het Keurvorstendom Palts, wordt in 13 Keurvorstelyke opperampten verdeeld, waarvan de agt volgende aan de oost zyde des Rhyns gelegen zyn. r, Heidelberg, het welk meer dan 200 plaatfen bevat. 2. Ladenburg, waartoe 10 plaatfen behooren. 3. Mosbach, het welk 71 plaatfen begrypt. 4. Bretten, W»rhi 23 plaatfen zyn. 5. Lindenfels. 6. Boxberg , bevattende 14 plaatfen. 7. ützberg, waarin men 7; en 8. Ureftadt, waarin men 16 , of volgens anderen 20 plaatfen heeft. Aan de west-zyde des Rhyns heeft men vyf opper-ampten. 1. Neultadt, bevattende 26 plaatfen. 2. Germersheim, waarin 182 plaatfen zyn. 3. Altzey of Altzheim, met 189

plaat-

Sluiten