Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Tafereel van Natuur en Konst.

Kromme Mydregt, de Eein en de Grift. — In Gelderland vind men de Lingen, den Ouden Ysfel, den Eerkei of Borkel, en de Grift. — Overysfel heeft, nevens den Hoofdftroom, die den naam aan de Provincie geeft, verfcheidene kleiner, maar egter vischryke, Rivieren, te weeten hetZwarte-water, de Vegt, de Regge, de Schipbeek, en meer andere.— De Rivieren in Friesland zyn de Linde, de Kuinder, de Boome, de Paezens en de Lauwers.— In Groningerland is de Hunfe de voornaamfte Rivier; en behalven deeze is'er de Fivel , ook het Dammer diep genaamd, de Westwoldcr Aa, en de Renfel.

Het is ook gevoeglyk dat wy hier in hetbyzonder van de Rivieren in de Oostenrykfche Nederlanden fpreeken. Rvklyk is 'er de Provincie Braband van voorzien. Behalven de Maas en de Schelde, die twee der Hoofdrivieren zyn van alle de Nederlanden, heeft zy ook haare byzondere kleiner Aroom en, die in deeze twee uitvloeijen. — De voornaamAe van dezelven is deDemer, die in het Bisdom Luik ontfpringt, en eindelyk, den naam Rupelaanneemende, tegenover Rupelmonde in de Schelde valt. Voor haaren uitloop ontvangt zy

ver-

Sluiten