is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DkNederl Uitvind, en Ontdekk. 229

zien; maar die weder in kleineren gefcheiden zynde, zullen met de melk verward worden, waarvan het grootlte gedeelte niets anders is dan eene meenigte van kleine bolletjes van ge.. lyke grootte.

Wanneer men door eene proef begeert te onderzoeken welke veranderingen eenig vogt, hét zy vergiftig of geneeskragtig, in het famenweeffel van het bloed kan veroorzaaken, dan moet men het vogt, in het oogenblik, waarin het uit de ader fpringt, met het zelve vermengen; want indien het maar eenigszins geronnen is, voordat zulk eene vermenging gefchied, dan kan men niets met eenige zekerheid befluiten. Indien men het vat, waarin men het ontvangt, in een bekken met water zet, het welk een weinig heeter is dan het bloed, dan zal het langer vloeibaar blyven , en de proef zal beter gelukken Het is ook raadzaam het werktuig volkomen in gereedheid te brengen, door 'er het vergrootglas aan te voegen , eer de ader geopend word. Ook moeten de waarneemingen in eene warme plaats gefchieden, opdat het bloed niet ftolle, voordat het onderzoek geëindigd is.

P 3 Het