Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Tafereel van Natuur en Konst.

cwn dicti maris accolis reflituh. Idibus, Man. A°. cjd 13 cliji. et aken jede truncatus, nono die pon victoriam annos natus xlvhi. obiit, ut femla per gloriam viverett Illujlr. £f praepotentijf Ordimm decreto nob. £? putentijf ^enatus ArcbitalaJ}. §ui est Amjieiodami M. H. P.

dat is:

Aan den grootmoedigen Held, Jan van Galen, van Esfen,

„ die, om veele braave en gelukkige fcrygs„ bedryven; omdat hy in één jaar zes Duin„ kerkfche kaapers veroverd, en op de Bar„ haaren eenen ryfcen buit behaald had, het „opperbevel bekomen hebbende, over de ,, vloot der Staaten inde Middellardfche zee, in een merkwaardig gevcgt voor Livorno, „ met Gods hulp, de fchepen der Ergclfchen „ genomen, verjaagd, verbrand en in den grond gefchooten, en daar door den kcup,, handel met de bewooners van deoeversder t, gemelde zee herfteld heeft, op den \) ftien-

i) den,

Sluiten