Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Tafereel van Natuur En Konst. flaan, en van tyd tot tyd weder verdweenen zyn. Verfcheidene onbefchaafde volkeren, by de Romeinen Barbaaren genaamd, namen hieruit aanleiding om de grenzen van het Ryk aan verfcheidene kanten te ontrusten: en veelen meenen ook dat de Franken deeze geleegenheid waarnamen om in het eiland der Batavieren te vallen. - Men weet dat dezelven onder de Duitfche volkeren behoorden , en zich in Vrankryk, waar zy onder den naam van Franfchen vermaard zyn geworden, gevestigd hebben. - In den jaare 277 maakten zy zich meester van Batavia, welk land zy meer dan honderd jaaren in hun bezit hielden. Menigwerf werden zy echter door de Romeinen , zelfs met hulpe der Batavifche krygsknegten, beoorloogd en overwonnen.

In den jaare 359 hebben de Saxers een gedeelte van deeze landen overweldigd. Omtrent den aanvang van het jaar 407 deeden eenige afgelegene woeste volkeren eenen inval in dezelven. Door hun werd alles wyd en zyd afgeftroopt, en zy zyn federd dieper in het Roomfehe Ryk doorgedrongen. Omtrent veertig jaaren Iaater vindt men dat een groot gedeelte der Saxêrs en Friezen naarBri-

tan-

Sluiten