is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 Tafereel van Natuür en Konst.

verlaaten. Ada kwam welhaast uit Engeland te rug, doch zy fchroomde zich in Holland te waagen, en overleed in den jaare 1218.

Willem delfte, een man van eenen krygzugtigen aart, begaf zich, in den jaare 1217, met eem'ge andere Vorften, op eene kruisvaart naar het heilige Land. Onder weg werd hy door de Portugeezen verzogt om met zyn volk het kasteel- van Alchacia , waaruit de Saraceenen hun zeer veel fchade toebragten, te helpen overwinnen. Dit ondernam hy , fchoon eenigen van zyne medgezellen hem verlieten, en de reis voortzetten. De Moorfche Vorften in Spanje deeden hun uiterfte best om deeze plaats te ontzetten, en kwamen ten dien einde met een magtig leger aantrekken. Graaf Willem liet eenig volk om het beleg te vervolgen, en trok met de overigen den vyanden tegen, onder welken hy eene groote nederlaag veroorzaakte, waarop de verovering van het kasteel ook volgde. De Graaf vervorderde, na deeze onderneeming voleindigd te hebben, de reis naar het heilige Land, en deed grooten dienst in het veroveren van Damiaten, de fleutel van Egypte, Toen hy in den jaare i22o,naar Holland

was