is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa Tafereel van Natdur en Konst. verdeeld door het verfchil van taal, wetten, gewoonten, en meerandere byzonderheden, tot de gelykvormigheid van een Vorftendom te brengen. Hy verbeeldde zich dat.men, ter bereikinge van dit oogmerk, niets anders behoefde te doen, dan alle wetten, keuren en handvesten den bodem in te flaan , en dwangmiddelen, welker vermyding zyne aangeboorene wreedheid hem als lafhartigheid deed voorkomen, in het werk te Hellen. — Schoon zyne krygsmagt befbnd uit de best geoefende benden, welke ten dien tyde in Europe bekend waren, bragt zyne eigene fchuld egter te weeg dat zyne foldaaten hem zeer kwaalyk dienden. Schoon het hem niet ontbrak aan natuurlyke fcbranderheid om ingewikkelde ontwerpen uit te denken, waren egter alle zyne konftenaaryen niet genoegzaam om zyne ontwerpen tot het einde, het welk hy bedoelde, te brengen.

Het eerfie dat de gemoederen van Filips deed vervreemden, nadat hy tot Graaf was ingehuldigd, was het vernieuwen der plakkaaten van Karei den Vden, tegen de leer. der Hervormden, welke men alom, door den haatelyken naam van ketterye, in veragting

poog-