is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederl. Staatsverander. enz. 229

De krygsbedryven werden egter, geduurende die onderhandelingen geenszins opgefchort,en de meesten daagden voor de Spaanfche zyde vry gelukkig. De Spanjaarden verlooren alleenlyk Middelburg , welke Stad Mondragon, met alle zyne dapperheid en krygservaarenheid niet kon behouden. Doch de Nasfaufchen floegen, door ramp op ramp beftreeden, byna tot wanhoop over. — Requefens zond Sanchto d'Avila met een leger tegen dat van Graaf Lodewyk, die op denveertienden van April des jaars 1574 op de Mookerheide gcllagen werd, in welken dag hy het leeven verloor.

Dit ongeluk werd gevolgd door de belegering van Leyden, welke men in den voorigen jaare, op de tyding dat Graaf Lodewyk in aantogt was, had opgebroken. Nu werd zy door Francisco Ba kies hervat, in eenen tyd, waarin men zich niet genoeg van mondkost voorzien had om eene langduurige bezetting uitte houden. Welhaast had de Spaanfche Legervoogd alle de toegangen tot de vesting afgefnceden, en twee-en-zestig fchanfen rondom Leyden opgeworpen. — Daar was moeite cn beleid noodig om de burgers, die P 3 met