Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EoropischTürkye.Natüorl. Zeldz. 233

welk ten allen tyde als een van de grootfte wonderen in de natuur is befehouwd geworden. Wy bedoelen onregelmaatige ebbe en vloed van den Euripus, eene vermaarde zeeëngte, fcheidende het eiland Negropont, oudstyds Eubea genaamd, van het vaste land van Griekenland. Dit kanaal is zoo naauw, dat de hoofdftad van het eiland, door de hedendaagfche Grieken Egripos genaamd, gemeenfchap heeft met het vasteland, door middel van eene brug, en van eene draaibrug, wyd genoeg voor een galjoot om 'er door te vaaren. Daar ter plaatfe word derhalven de ongeftadigbeid van de getyen gemaklykst waargenomen. Deeze getyen zyn fomtyds regelmaatig, en fomtyds onregelmaatig, het geen Babin, die dezelven met eene meer dan gemeene naauwkeurigheid heeft waargenomen, gedeeltelyk toefchryft aan de gelegenheid van zekere golven, ter wedcrzyde van deeze ftraat, fchoon hy erkent dat de maan voor de voornaamfte oorzaak moet gehouden worden. Van de drie laatfte der afgaande maane tot

aan

wel op eenen afftand van verfcheidene mylen, op de zee dry ven; ook vloogen zeer veele zeevogels rond,. »m hetzelve.

P S

Sluiten