Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 TAFEREEL VAN NATUUR EN KONST.

„te, van die ftraat, die niet zeer aanmerkelyk " 15; Want die W'Wen van de Straat Davis „ en van Groenland gelyken malkanderen volmaakt; en wat de wyze betreft, hoe Groen •' l3nd beV0lkt 7<y> men mag met evenveel " J^ynlykheid gelooven, dat de Lapian•' J1"5 derwaards z^ overgeftooken van Kaap - Nord, die daar flegts honderd en vyftig my.

" te", afl,lgtJ 6n da"enboven,gelyk het eiland ,; Ysland byna raakt aan Groenland; gelyk dit eüand „iet verre af is van de Noorde,yke " °lk';dl*he Eilanden; gefyk het zelve al van " -" ^tyden afbevolkt; en yan

" mbe7tCren zdfs.bez°gt.^; ge,yk einde. ,. lyk de Deenen zig in Groenland gevestigd " e" volkPkntingen geformeerd, hebben, zou* „ de het geen wonder zyn,dat men daar blan„ ke heden en met blond hair vondt, die hun„ nen oorfprong van deze Deenen hadden, en ■ daar is eenige waarfchynlykheid , dat de „ blanke menfchen, welken men ook in de „ Straat Davis vondt, voortgefprooten zyn van „ deze blanken van Europa, die zig in de lan.„ den van Groenland .gevestigd hebben, waar n W zy ligtelyk naar Amerika konden koo„ men, met die kleine tusfchenruimte van zee die de Straat Davis maakt, over te fteeken.'"'

„ In

Sluiten