Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%H Tafereel van Natuur en kónst. meting gefchiede in de vlakte van Yahdqui een Dorp ten Noord-Oosten van Quito.

Güaijaqüil of Qur aqoil,is eene goede Koopftad, omtrent vier mylen van den mond der rivier, die dezen naam voert, gelegen, die daar eene zeer bekwaame haven aan de Zuidzee maakt; de kooplieden van Quito, bedienen zig altoos van deze haven en dewyl Quito midden in het land ligt, is Guayaquil eene van de bloejendlte Steden langs deze Kust, geworden. De oude ftad is' m 1533 gebouwd, doch de nieuwe ftad eerst in 1693, men telt 'er 20000 inwooners; de huizen zyn maar ééne verdieping hoog en van hout gebouwd. Schoon de ftad door drie Forten gedekt wordt, heeft zy egter door de Nederlanders , Franfchen, en Engelfchen in den jaare 1623, 1688, 1709, en i710, zeer veel geleeden. De Spanjaarden hebben hier eene timmermans werf, daar zy jaarlyks eenige fchepen bouwen, fchoon het hout daartoe merendeels van 't eiland Gallo moet gehaald worden; in de omliggende landen wast ongemeen veel kafeto; hieromtrent is ook een gebergte Karaques genaamd, 't welk met een

an-

Sluiten