Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuid-Amerika. gt"

waar van 5 aan de kust, en de overigen dieper landwaards in liggen; de grond is zeer vrugtbaar, voornaamelyk in Kakao.

4. De Provintie Jaen de Brakamoros bepaalt de Audiencia Quito ten Zuiden, zy werdt in 1538 ontdekt, en leverde toen veel goud op; tegenwoordig vindt men 'er alleenlyk nog ftofgoud in de rivieren; kakao , tabak en kattoen zyn de overige waaren des lands; ook worden 'er veele Muilezels opgekweekt; in dezelve is.

Jaen, eene Stad waarin men 4000 inwocners rekent, zy ligt aan de zamenvloejing der rivieren Chinchipe en Maragnan; zy is de verblyfplaats des Gouverneurs.

Daar zyn nog drie Steden maar van niet het minfte belang.

5. De Provintie Quixos ligt ten oosten aan de Andes; zy werdt in 1536 ontdekt,doch eerst in 1559, door de Spanjaarden veroverd; de lugt is hier veel gezonder dan in de Provintie Quito; fchoon deze door weinig Span-

jaar-

Sluiten