Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFERE E L

VAN

NATUUR en KONST.

DE EILANDEN OM AMERIKA.

Alle de Eilanden van de wereld febynen door ondernirdsch vuur, of door aardbeevingefi, van het vaste land afgefcheidéü; het' berugt Atlantis, waarvan de naam, fints ver-1' fcheiden duizenden jaaren, niet meer beib.it dan in een duistere overleveringder Egyptifche Priesteren aan Plato, was waarfchyulyk een groot land tusfehen Afrika en Amerika; duizend omftandighederi doen vermoeden, dat Engeland eertyds een gedeelte van Gallië was Sicilië is blykbaar van Italië afgefcheiden geworden; de kaapverdifche eilanden, de Azo» res, Madera, de Kanarifche eilanden, moeten een gedeelte van de nabu.uige vaste landen , of van andere landen, die door de zee verzwolgen zyn, gemaakt hebben. De nieuwe waarnemingen der Engelfche Reizigers laten byna niet toe te twyfelen, of alle de cr> XX. Deil. A lan-

Sluiten