Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. De Eilanden 'om Amerika. 3^,

Fort St. Pierre, of Roxelane, Fort Roijal, en la trinite', zyn de voornaamfte plaatfen.

-3. Het eiland Sr. Lucia. De Franfchen hebben het reeds federt 1656. bezeten; doch in den vorigen oorlog werdt het veroverd door de Engelfchen, die het egter by den vrede van 1763. aan de Franfchen te rug gaven. Het eiland brengt Suiker, Tabak, en Indigo voort, en men telt 'er omtrent 4000 Franfchen.

4. Het eiland Deseada, Desiarada, of Desirada, dat is, het begeerlyk eiland, zynde zo genoemd van Kolumbus, omdat dit het eerite land was, dat hy op zyn togt naar America in 1493. ontdekte; het ligt omtrent 10 Duitfche mylen Noord Oostwaards vanGuadaloüpe: de Engelfchen hadden het in den vorigen oorlog veroverd , maar hebben het by den vrede van 1763. aan Frankryk terug gegeven.

5- Het eiland St. Martin. Het heeft 9 Duitfche mylen in den omtrek , en levert Mandioc, Tabak, Verfhout enz. op. De Franfchen bezitten 'er het vlek St. Martin, en

hua,-

Sluiten