Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 Tafereel van Natuur en Konst.

der voort; het een is ook hier mogeljk met het ander verbonden; daar is niets in de Natuur, dat op zig zeiven ftaat; geen uitwcrkzel dat op zyne beurt geene oorzaak wordt.

Maar welke ook de Natuur van dit kwaad zy, het is bewezen door rekeningen, waarvan men de juistheid niet in twyffel trekt, dat jaarlyks in Amerika het zevende gedeelte van de Zwarten, die men uit Guineé derwaards overvoert, fterft. Veertienmaal honderd duizend ongelukkigen, welken men thans in de Europifche Koloniën van de nieuwe wereld ziet, zyn de rampzalige overblyfzels van negen millioenen Slaaven, welken zy ontvangen hebben. Deze afgryslyke verdelging kan niet het uitwerkzel zyn van de lugtftreek, die naby komt aan die van Afrika; en nog minder van ziektens, die, naar de toeftsmming van alle waamemeren, weinige flagtoffers wegmaeijen. De oorzaak moet derhalven in de beftiering der Slaaven gezogt worden. Zou men dezelve niet kunnen verbeteren?

De eerite flap in deze verbetering zou zyn, dat men den Natuurkundigen en den Zedelyken mensch leerde kennen. Zy, die Slaaven op de

Bir-

Sluiten