is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE Z A A K E N. I09

Keulen. Berigt wegens die Stad en de oudheden aldaar, XH. n-13 Elfduizend maagden ald.

Berigt wegens het (feurvorftendom, 124—147. Zieook " ' H5,M6.

Keurvorsten. Derzelver magt, regten, enz. zie op de naameu hunner Keurvorstendommen. Berigt wegens het getal, en de waardigheid der Keurvorftep, enz. - - . xil. 31-33.

Keyfteen. Befchouwing van de Keyfteehen en derzelver natuur, Xllf. 143-147. Hoe zy in Holland zyn gekomen, ald. Men vindt 'er edele gefteenten onder ald.

Kiekens. De wyze, hoe deEgyptenaars.de Kiekens in Ovens uubroeijen, . III. 63—66.

Kikvorsch. Omloop des bloeds in het vlies tüsfchen de pooten , XIII. 234. Kikvorfchen binnen in Hukken Amber gevonden, XVI. 23. Zie ook Boomvorfchen.

Kilda. Befchryving van het eiland St. Kilda, VI.

n-14.

Kina. Historie vau de ontdekking der deugden van de Kina, waar gevonden wordt? verfcheiden foorten affchilling van dezen bast,

XVIÏI. 165-169.

Kinderen. Kinderen die niet zuigen, hoe behandeld worden in Indië, II. 229. Gcmaklykheid van het Kinderbaarea en gebruik des aangaande in Kam-

fïhat.