is toegevoegd aan uw favorieten.

Vergeleeken geschichten en daaden, van verscheide [...] beroemde vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8?)

de Engelfchen wierden met een {verlies van ëoo man weêr terug gedreeven, en dus moest die vloot, onverrigtèr zaake weêr na huis keeren. Daar door zo wel, als andere ongevallen wierdt de zwaarmoedigheid der Koningin nog meer vergroot, waartoe ze van natuur reeds was geneigd. Zy was, voor 't overige, naa dat ze een misval hadt gehad, nimmer regt gezond De onverfchilligheid, welke zy deswegen by haar gemaal befpeurdc, en andere hier op gevolgde ongevallen, bragten haar in een diepe Melancholie. In het begin van Novemb. 1558, gevoelde zy zulk éene afneeming van kragten, dat ze daaruit belloot, dat haar einde niet ver meer af was. Zy was ook reeds , een tyd lang , aan de waterzugt vast geweeft, waaraan ze ook eindelyk den 17 Nopemb. 1558, in 't 43lle jaar haars ouderdoms, ftierf, naa dat ze 5 jaaren, 4 maanden en 11 dagen hadt geregeerd. — Men ziet uit de gefchiedenis dezer Koningin, dat ze, niet tegenftaande haare ftrenge en bloedige regeering , waaraan de Engelfche natie niet" zonder fchrik kan denken, nogtans verfcheide hoedanigheden bezat, zo dat ze ook, daarom, onder de eenigzins draaglyke Regenten hadt kunnen gerekend worden, wanneer ze zig niet door avcregtfe gronden van Godsdienst, hadt laaten inneemen, om de groffte ondeugden voor Hemelfche deugden te houden. Daar door werdt haareftandvastigheid in hardnekkigheid, haare melancholie in haat en bitterheid, en haare geestdrift, die anders verfcheide goede werkingen hadt kunnen hebben, indoldriftig, . F 4 hcid