Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C35SO

Stamvader, Adjlm, dat die, voor den va], zo wel eénman , als eene vrouw was geweeft; Zy geloofde mede, in eene verrukking te hebben gezien, hoe Adam was gefchapen , en hoe hy, zonder hulp van anderen, de waereld hadt kunnen voortplanten.

Haar Leerling, corth, ftierf lórto, (tellende haar aan tot zyn erfgenaam; maar deeze ervenis veroorzaakte haar Veèle moeilvkheden. Want, dewyl die met eenige fchulden bezwaard waren, zo ontftonden 'er verfcheide Procesfen over.

' Zy verliet Ho/Zand in het jaar 1671, om zig na Nordftrand te begeeven. Hier regtté zy eene boekdrukkery op, en gaf boeken in de Franfche, Duitfchecn HollandfcheXss\mt. Maar, éven als zy tegen anderen fchreef, zo lieten ook anderen niet na tegen haar tefchryven, tastende zo wel haare Leer, als haar Leeven aan. Dit gefchil br'apt het geheele land in beweeging, en veroorzaakte, dat de Fiscaal haar de boekdrukkery in het jaar 1674, ontnam. Te Flensburg wierdt het Gemeen zo zeer tegen haar gaande , dat men haaf openlyk voor eene Hex uitmaakte; weshalven zy heimelyk de ftad verliet. Jn haar huis wierdt eene groote menigte boeken gevonden, dewelke op Koninglyk bevel, beneffens eenige han Ifchriften tegen de Over • heid, op de markt wierden verbrand; welke laatfte zy door conradus h a s 1 u s aan den eerften Burgermeefter, lanius faust hadt laaten overgeeven. Waar ze zig ook, naderhand, in Ho'flein ophieldt, daar wierdt ze vervolgd, zo dat ze zig ten laatften ook

ge-

Sluiten