Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijspel, eerste Bedrijf. *7

i Nimwald. Zouden wij welbeter Prefident kunnen vinden? Eleonora, (bare oogen op de tafel flaande.) Och l Dokter! daar had ik haast iets vergeten,

NlMWA LD.

Wat?

Eleonora. Kijk dat boek eens, welk mijn man op de tafel heeft laten leggen.

Nimwald, (tiaar de tafel gaande en bet boek in de hand nemende.) Wat zie ik? De Astrologie!

Eleonora. Waarfchijnlijk heeft hij zich willen overtuigen, of men door middel van de Astrologie in Haat zij, het einde van een mensen vooruit te weten. Dit boek moet hem echter 'niet bijzonder bevallen zijn , anders had hij het menschlijker behandeld.

Nimwald.

Ik ken dat boek. Reeds op de eerde bladzijde wordt gezegd, dathetgeftamte op het planten — en dierenrijk een onloochgenbaren invloed heeft, en dat men, door naauwkeurige waarnemingen , zekere regelen heeft ontdekt, door welken men het noodlot der menfehen vooraf bepalen kan.

E leo nora.

Ha! ha! ha! Hij had geen beter boek kunnen

tref-;

Sluiten