is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 VrOUWELIST KOOMT alles TE BOVEN,

Medebach. Zeker! Ik erken mijn doling. Alles, waarmede ik u voorheen befchuldigde, is niets d;n een droom. Maar welk een droom ! Hij was zoo natuurlijk, dat ik mij nog op dit oogenblik niet kan begrijpen, dat het

geene wezenlijkheid geweest is Gij kunt 'er u

geene verbeelding van maken.

Eleonora. Welk een geluk, dat gij eindelijk weder tot u zeiven komt!

Medebach. Gij vergeeft het mij dan toch ?

Nimwald.

Van ganfchen harte — doling is geen belediging.

M ede bach, (tegen Eleonora?) En gij vergeeft bet mij immers ook? U heb ik het fterkfte beledigd ; maar ik zal het kwaad, dat ik gedaan heb, weder goed maken, dit zweer ik u! Eleonora. Je hebt wel verdient, dat ik wat op je.grom, maar dewijl je zulk eene groote beterfchap belooft, wil ik u wel vergifnis fchenken. (Zij kuscht hem.) Friedberg, (tegen Medebach.) Gij zijt dan evenwel niet dood?

Wilke.

Vertel ons toch eens wat nieuws uit de Elizeefche velden.

Nim-