Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BEDRYF.

i37

lukkig! (tegen Don Diego, die geheel verflagen ftaat.") Gy fprcckt niet.

don diego.

Myn tong ftamelt! Ik ben buiten myne kring

gebragt. De toevallen zyn te fchielyk op een gevolgd.

Nooit ontbrak het my aan ftandvastighcid; ikdroeg

'er roem op. Maar nu, myne dierbaare Leonora;

fchynt my die begeven te hebben.

donna vio lanta.

Hoort Vrienden! de zaak is van te groot belang, om zig thans te veel aan de uitwerkzels der tederheid over te geven. Don Diego, 't word tyd op uwe veiligheid te denken.

donna leonora (tegen Don Diego.~) Zyt gy het dan waarlyk ontvlucht?

don diego (met tederheid.) Ja, myne Leonora! de hand des hemels heeft myn gang beltuurd, anders was 't onmooglyk geweest.

donna leonora.

Zo is dan myn gebed verhoort. Ik zal 'er dankbaar voor weezen.

don niECO,

De Opzicnders der Santa Ca/a hadden, toen ik ingebragt werd , de handen zeer vol , vermits den avond te vooren, eenige gevangenen van rang aangekomen waren, dus men my, anders tegen gewoonte, niet ten eerste konde verhooren. Men liet my ook daarom myne klederen behouden, en in de ondcrftelling, dat ik zeer gerust was, om dat ik my tegen niets verzette, wierd ik in een Vertrek geleid, 'tgeenreeds door een ander bewoond was.

N s don-

Sluiten