Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BEDRÏF. 31

gy, Heer Cornet, herinner u aan het geen u de Majoor bevoorens zei.

cornet.

Juffertjen! — hoe fpytig!

Heer van wallendorf. Heer Cornet, ik zeg u nogmaals, neem het behoorlyk refpeü voor een Dame in acht, of

c o rn et.

Dat zult gy, Dorpjonker, my toch immers niet

willen leeren?

Heer van wallendorf. Genadige Freule, doe my de gunst, dat ge u naar Mevrouw uw Moeder begeeft.

freule louise.

Ja, Wallendorf, maar gy moet met my gaan. Heer van wallendorf.

Dat zal ik; Heer Cornet, zoo ge nog een

druppel eer in het lyf hebt, zoo wacht my hier af.

cornet.

Zy zal niet heengaan.

Heer van wallendorf. Te rug, rampzalige! verwaatene, wy fpreeken elkander.

(Freule Louife en de Heer van Wallendorf vertrekken.) ZEVENDE TOONEEL. de cornet en vervolgens de wachtmeester.

cornet, (alleen.)

Dat is een D Kaerell wacht Dorpion-

ker,

Sluiten