Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VAN HONDEN, EN DERZELVEl BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN.

jMen kan dc Honden in veifcheidene foorten verdeden. 'Er zijn Huishonden, Herdershonden, Patrijshonden, Jagthonden , Windhonden, Bologneeshonden, Bulhonden of Engelfchc Doggen, Brakken , Poedelhonden of Waterhonden , Turkfche, Spaanfcbe, Sibcrifc/ie, Deenfche, IJslandfche Honden, enz.

De Bulhond,of Engelfche Dog, is van ecne buitcngcmeene grootte en fterkte. ; Hij is in ftaat om een' mensch van de beén te helpen, en wordt daarom . met recht, voor een? fchrik der dieven gehouden. Zulk ecnen Hond, bijvoorbeeld, fchonk de Koning van Albanièn aan den naar Indien reizenden al f, x an d e r den Grootcn. Hij was van ecne buiteugcwoone grootte, en alexander, 2\g over zijne geftalte verwonderende, liet BeeA 3 ren,

Sluiten