Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•8 NATUURLIJKE HISTORIE

ge, Laage en Middelbaar e Jagt. De Parfórce Jagt is die foort, waar in her wild, te paard, alleen met Honden, zodanig gejaagd wordt, tot het zig eindelijk aan den Jaager overgeeven moet. Tot de Hooge Jagt behooren Herten, Bccren, Rheeën , wilde Zwijnen , Faifanten , en zo voords ; tot de Laage , Vosfen , Haafcn , Patrijfen of Veldhoen? ders , wilde Eenden en diergelijken. De Middelbaare Jagt vervat , onder deszelfs beftxk , de Rheeën cn jonge wilde Zwijnen.

Tot elke bijzondere foort van Jagt, worden, natuurlijker wijze , ook verfchillendc daartoe afgerechte Honden vereischt. De Jagthonden moer ten , zo dra zij van dc moêr afgenomen worden, tot de jagt van een zeker foort van wild gewend worden. Men geeve htm terftond onder de foup het bloed van zulk foort van wild te eeten. Wil men hen, bij voorbeeld, gewennen dat zij Faifanten zullen jaagen , zo geeve men hun het hart, deingewanden , en den kop derzelvcn te eeten. Onder de Jagthonden vervat men alle die Honden, welr ken men tot opfpeuren, opzoeken, jaagen cn aanhitlen van het wild gebruikt; onder dezen telt men de Lei- of Speurhonden , Loop* of Parforce Honden, Engelfche Doggen, Beeren- en Bulhonden, Pursch- of Courshonden , Zv.'ijnshonden , Windhon(Jm , Waterhonden , Dashonden , Otterhonden , en diergelijken meer.

Wil men de Jagthonden nu africhten , zo gewenne men hen, vóór alle dingen, aan de koppe7 ling, of om paar aap paar te gaan, en voere

hen

Sluiten