Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5, EERSTE HOOFDDEEL.

ftad. Persfield, de plaats van Mr. Smith, die thans flechts Donderdags voor vreemdelingen open ftaat, wordt wegens haare verrukkende gedichten van ver in de rondte bezocht. Een laan, die om het halfrond van een', berg zonder kunst iiit. een bosch is uitgehouwen, vertoont beneden; eerie (fingerende rivier, die het dal, of liever den ïaageren berg aan de overzyde, op zulk eene wyze bezoomt, dat hy er de gedaante van eene fchildpad door bekoomt; van alle zyden ryzen er bosfchen en ftyle rotfen; aan den rechter kant ligt Chepftow; van vooren het Graaffchap van Glocester, met fchier den gantfchen loop der majestueufe Saverne. De post van'daar naar Monmouth is van 't begin tot het einde, vooral evenwel naar maate men dit dedeken nadert, boven verbeelding fchoon; men rydt hier byna fteeds langs den rug eenes verhevenen en fmallen bergs, van waar het'oog, waar het zich. heen keert, in de vruchtbaarde en bekoorlykfte dalen mag wyden, en tot gezichtseinder op geen zeer verren afftand de hemelhooge geb.ergtens van Wallis , waar Monmouth-fhire wel.eer toebehoord heeft, bekoomt. ïvlonmouth zelve rust byna aan hunnen voet in eene verrukkende valleie. Ik fpoede my door de boschryke engtens, die haar Hereford brengen, eh tusfchen beiden flechts door ruimer gezichten, ' doch meer door appelboomgaarden en kodrnlanden worden afgewisfeld; en over den meer geopendqn en fraaijen weg naar Lidbury; om de beroemde C' " " " '" - ' Mal-

Sluiten