Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4&2 E N G E h A N D.

dracht en Overwinning, naardien van Minërva te Atheenen gevolgd: een langwerpig vierkant, niet eene geheel rondloopende Gallerei van buiEen, die door 10 joniiche Colommen aan elke Zyde in de lengte en door 6 in de breedte onder flut wordt, is het voornaamfte van die menigte Gebouwen van kunst, die in den tuin op Stow gevonden worden. De Tempel der Oude Deugd gaat en dóme toe, en heeft vari buiten ook eene rondloopende Gallerei, zó ik my niet vergis, van 12 Jonifche Pylaaren. Een paar fchoone Triumphboogen, deRótonda, eenige Obelisken, Colommen en Pyramiden, een Gothiquè en nog feen andere Tempel, en een overdekte brug iri den trant van Palladio, verdienen onder de overige insgelyks oplettehheid. ■ Oxfordvereenige ineen kortbeftek meerdere en fchooner openbaare Gebouwen, dan mogelyk een Êenige bekende plaats in Europa van die zelfde grootte \ en men kan zich hier niet onthouden van aan de Hoofdftad des ouden Griekenlands terug te denken, daar de particulieren in eenvoudige wooningen huisvesteden, terwyl al de grootschheid der Bouwen Beeldhouwkunst voor Tempels en Gymnafien bewaard was. Da Radclifffche Bibliotheek, van Welke ik reeds gefproken heb, is van buiten het fchoonfte gevaarte der Stad. De Drukkery heeft een' goeden Voorgevel. Minder aangenaam is het Theater, waarin men eenigfints de Bouworde der oude Theaters heeft willen volgen. The Schools ayn ouwerwetseh, erfde Schilderyen die men er

cp

.1

Sluiten