is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige berichten omtrent Groot-Brittannien en Ierland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 IERLAND

een' Berg, door welk eenige openingen gehakt zyn, een Cottage of Zomerhuisje geplaatst, 't welk voor een'ieder, die zieh van koud Eetn en Wyn voorzien heeft, open ftaat om het aldaar te nuttigen, waar toe zelfs eenig weinig Huisraad beftemd blyft.

Ook verdient in deeze Buurt de plaats van den Banquier De la Touché opmerking, waar men mede aan het timmeren van een nieuw Woon-gebouw , 't geen aan dat van den Generaal in pracht niet toe zal geeven, fchoon het moeite zal hebben het in goede ordonnantie te evenaaren, bezig is. Een Stook-kas, die alles famen genomen 120 voeten lengte heeft, loopt uit het vertrek der Eigenaaresfe eerst Berg op in een halfronden glazen Gang, daarna in 7 Verdeelingen gefptitst, waar van telkens de volgende hooger dan de voorige is ; de middelfte, die het Corps de Logis verbeeldt, bewaart van binnen een foort van ronde Group met Bloemen; de 3 vleugels die nog niet gemeubeld zyn, zullen voor vruchten tegen den muur en langs Efpaliers verftrekken; de aanleg deezer Kas heeft groote fommen gekost. De Plaats is flechts merkwaardig door eene achtkante Koepel boven the Glin of the Downs gefticht, en van waar men aan de ééne zyde vlak in deeze klove neer ziet ; en aan de andere eene ruime Landftreek en de Zee voor zich heeft. Zoo verheven ligt deeze geheele plaats , dat men er fomtyds aan de overzyde van het Ierfche Canaal de Wallifer Gcbergtens ondcrfcheiden kan, gelyk

het