Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv OPDRAGT.

van de hoogachting, welke ik U Wel Edelen Geftrengen, en U Wel Edelen Gefirengens familie, niet zonder reden, toedraage; gemerkt eene aller byzonderfte gebeurtenis, en toedragt van zaaken, my in de gelegenheid bragten om U Wel Edelen Geftrengen myne dienftvaardigheid te betoonen, en om myne geringe poogingen voor U Wel Edelen Geftrengen te werk te ftellen, welke, door U Wel Edelen Geftrengen met zoo veel vertrouwen aangenomen, als door my met yver aangewend, alzins den beften uitflag hebben mogen helpen bevorde. ren: dan de geheugenis van dit, moet, byzonder in deze dagen, geene geringe aanwakkering van rechtmaatige vreugde in U Wel Eftelen Gefirengens wel geplaatfte hart doen gevoelen. •

Verzekerd

Sluiten