Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEEGINGEN. xxix

Nadat de Abt Spallanzani het gebruik der fponsjes om het maagfap der dieren, die dc onverteerbaare ligchaamen , na hunne Spysverteering, wederom uitbraaken, gelukkiguitgedagthadt, en nadat hy alle vrucHten, diehy'ervanverwagtte, bekomen hadt, bemerkt te hy verfcheiden gewichtige waarneemingen, die volftrekt van het uiterlte aanbelang waren om ze te kennen. _ Hy zag dat dit fap in groote hoeveelheid m de maag uitlekte, gemerkt de fponsjes, die dezedieren hadden doorgenikt, en welke aan eenen draad valt waren, na verloop van één kwartier uurs reets met dit fap doordrongen waren , toen men ze'cr uittrok, en dat zy, na één uur tyds, 'ervan vervuld waren, zoovee! zy zulks zyn konden. — Insgelyks wierdt hy ontwaar dat, na eene vry groote hoeveelheid van maagfap uit de maag gehaald te hebben,men eene tweedc.en zelfs eene derde, bykaris zoo groote als de eerfte, in eenen met zeer langen tusfehen tyd, 'er kon uit haaien. kindelyk,

dat dit maagfap hem altoos eveneens was toegefchenen, zoo dikwerf als men het perfte uit de fponsjes, die gebruikt waren om het te zuigen uit de maag der Kraaijen, met welke men deze proeven genomen hadt.

X I.

Uitgejlrektheid der Proefneemingen.

De eene proef leidt tot de andere, als men elk uitwerkfel met oplettenheid befchouwt: nadat men de handelwyze der Natuur, in den natuurelyken ftaat, heeft waargenomen, meet men gaarn haare krachten af; de Abt Spallanzani ziet niet zonder verwondering glazé ballen in de maag der hoenderflachtige vogels tot poeder maaien ; hy wildde wel weeten tot hoeverre deze kleinwryvende' kracht zich uitftrektc, en hy kan deze niet waardeeren, dan alleen met haar nieuwe uitwerkingen te doen hervoortbrengen: welke ligchaamen doch zullen puntig en hard genoeg zyn om tegen haare werking 'beftand te zyn? Onze vernuftige Wysgeer laat deze vogels fcherp gepunt glas doorflikken, groote naalden , in eenen looden kogel geflaagen, geflepen engepunte ftukken van lancetten, doch

Sluiten