Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O 'V E U D E BEHA N D ELINC Ö E *. DIEREN. DE SLAKKEN. Dfc wespen. ï>* BYëN. het LEtUwriksne8t. BI EZELS.

O

£> eenen zeer fchoonen knte- morgen , eenigen tijd na dat m ar. i a en car o l i n a in haare nieuwe wooning, zijnde een aangenaam buitenverblijf, waren ingeleid , ftelde jufvrouw m as som voor, o», voor het ontbijt, eene wandeling met baar te doen — eene gewoonte, welke zij roor had intevocren,, om haar ongemerkt m «enige kundigheid in 4e wsrteamheA «te

Sluiten