is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria en Carolina, of De opvoeding door voorbeelden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pi

a, geduchtften Haat, en op den vierden dag

^ werd het fchip op de rotfen gefmeeten. M ó Had gij den Cchok. gevoeld! het water „ ftroomde in het fchip en de bootslieden „ gilden' ziï deu dood voor oogen za,„> gen. Er was eene vrouw aan boord , en „ dewijl ik zwemmen kon, deed ik mijn „ lest om haar te redden; mijn getrouwe; bompe volgde mij , doch ik verloor hem — arme beest! ik fchreide als een kind om dat verlies. — lk zwom tus9, fchen de drijvende lijken heen en bragt „ eindelijk de vrouw aan den oever £ „ daarna redde ik nog vier mijner gezel„ len; doch door langen tijd in het wa„ ter te blijven verloor ik de kracht tot ,, het gebruik mijner ledemaaten. De „ Hemel echter was mij nog gunftig, „ daar Hij mij het leven gefpaard hnd^ „ en ik dus mijne vrouw en kinderen „ mogt weder zien. — De geredde vrouw „ zond om eene kar voor ons allen, en „ zorgde met dankbaarheid voor ons;, M doch ik kreeg het gebruik mijner leden

„ niet