Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wespen verontrust had, die daardoor zeer verfchrikt was geworden, en dat een derzelven haar met zijnen angel gekwetst had. — Er werd terftond een geneesmiddel in het wcik gefield, om de pijn te verzachten , maar zij deed niet te min geduuriglijk de luidruchtigfte en belachTijkfte klagten hooren , zonder zich te 'herinneren, de onaangenaamheid, die zij •daardoor veroorzaakte aan de geenen, die 'zich bevlijtigden om haar te helpen.

De pijn verminderde in korten tijd, waarop jufvrouw masson haar , met eene meer dan gewoone ernftigheid, dus aanfprak: Het bedroeft mij zeer, een meisjen van uwe jaaren te zien fchreijen, om ligchaams pijn , dit is een blijk van eene zwakke ziel — een blijk, dat gij mzelve niet oefent in zaaken van eenig ■aanbelang. —- Hoe dikwerf moet ik u zeggen, dat de Allerhoogfte ons tot dc deugd opleidt? —

„ Het woord deugd , komt van een s» woord dat fterku beteekent; klockmoe-

Sluiten