is toegevoegd aan uw favorieten.

Nuttige huis en bybelsche almanach. Voor het jaar 1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f Zedekundige Fabelen en Pertelfelen, 121

De zeker/Ie weg om zig te verheffen.

Toen het Ampt van Groot Vizier, aan I het Hof van den Leeuw open ftond, wenden verfcheide dieren hun pooging aan, lom die hooge waardigheid te bekleeden. De Vos alleen, fchoon hy 'er groote begeerden na had, gedroeg zig, als of hy'er de IgrootOe weerzin voor voedde ;hy verborg | zig in een hol, liet zig alleen door zyne j kinderen bedienen, en wilde niet eerder j[te voorfchyn komen, voor dat het Ampt Ibegeeven was. Dit gedrag baande hem de mes, tot de voorfchrevene waardigheid,*f, rwelk hy anders niet zou verkregen hebben, iiwant de Leeuw geloofden daar door van1 i'zyn oprechtheid verzekerd te zyn. Hy |iet hem dierhalven met geweld uit zyn 'iHol haaien, om hem dien hoogwichtigen Post ie doen bekleeden.

Deeze Fabel leert ras, dateer geen zeker» der weg is om zig te verheffen , als het voorbeeld van den Fes te volgen.

De laatfle Boetvaardigheid van de Vos»

j Na dat de Vos , verfcheide jaaren, met Werfcheuren van dieren, vogelen en ailerftêi bedrog had doorgebragc, en in dien thandelwyze was oud ge worden, gevoelde xhy eindelyk zyn fterfuur naderen. Hy liet It H 3 daad-